Русская версия

Навчальний центр Малого приватного підприємства "Будкваліфкадри" є професійним навчально-виховним закладом, який працює згідно Статуту підприємства, Положення про Навчальний центр, та у своїй діяльності керується Законами України "Про професійно-технічну освіту", "Про охорону праці" та іншими законодавчими та нормативними документами.

Навчальний центр створенo 8 квітня 1999 року.

Теоретичне навчання слухачів проводиться в обладнаних навчальних класах Навчального центру МПП "Будкваліфкадри", підприємств, установ і організацій, згідно з укладеними на те угодами. Виробниче навчання з слухачами проводиться на механізмах, обладнанні і устаткуванні діючих підприємств-замовникiв.

Всі напрямки професійного навчання забезпечені необхідною навчально-методичною документацією. Постійно ведеться доповнення навчально-методичної документації згідно нових вимог та нормативів. Розроблені робочі навчальні плани, конспекти, перспективно-тематичні плани, плани уроків, перелік навчально-виробничих робіт, білети для проведення кваліфікаційних екзаменів.

Викладачі призначаються з осіб, які мають вищу освіту за фахом навчання, великий досвід виробничої та педагогічної роботи. Кваліфікаційний рівень робітника, його кваліфікаційна характеристика визначається згідно з нормативними документами, які вміщують вимоги до освіти, перелік основних знань, навиків, умінь, які повинен мати робітник відповідної професії. Цій меті слугує весь навчальний процес в центрі. Слід відмітити, що для більш якісного навчання з питань охорони праці Навчальний центр використовує навчально-контролюючий комп'ютерний програмний комплекс "Охорона праці", розроблений Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК".